Tomasz Fiertek Blog

September 26, 2010

Přerov

Filed under: Czech Republic,Podroze,Prerov,Travel — Tags: , , , — admin @ 10:41 pm

Přerov

Te gołębie przypominają mi jak wyglądałem podczas długiego spaceru po Přerov – przemoczony!

Přerov

Kościół Św. Jerzego pochodzi z drugiej połowy XIII w.

Přerov

Figura Św. Rocha.

Přerov

Zamek późnogotycki z elementami renesansowymi stojący na miejscu pierwotnego grodu został w XVI w. przebudowany i był siedzibą rodów szlacheckich – Pernštejnów i Žerotínów. Obecnie jest tu Muzeum Komeńskiego.

Přerov

Historyczne centrum miasta z domami z końca XV wieku.

Přerov

W tym budynku znajduje się furtka łącząca rynek Horní náměstí z nabrzeżem rzeki Bečvy.

Přerov Přerov

Přerov

Posąg rzymskiego boga mórz Neptuna i XV w. mury obronne.

Přerov

Přerov

Vinoteka i zawsze jesienią można kupić Burcak 😉

Přerov

Přerov

Rynku Tomasza G. Masaryka i widać Dom miejski z 1897 r. w stylu neorenesansowym i elementami secesji.

Přerov

Kościół Ewangelicki.

Přerov

Přerov

Přerov

Přerov

Poczta Czeska :)

Deszczowa pogoda uniemożliwiała fotografowanie ale i tak był to udany dzień.

1 Comment »

  1. Yes… i also really like to visit new place, your idea is good.

    Comment by free — December 30, 2010 @ 5:01 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 5 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress