Tomasz Fiertek Blog

November 28, 2010

Gloppedalsura

Filed under: Gloppedalsura,Nature,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , , — admin @ 10:50 pm

Gloppedalsura znajduje się w Gjesdal i Bjerkreim w Rogaland jest określany jako największych usypisk kamieni w Europie Północnej. Usypisko kamieni lawinowych znajduje się na samej górze moreny końcowej. 10 000 lat temu topniejący lodowiec pozostawił po sobie gruzowisko ogromnych głazów i kamieni. Proces ten trwa do dziś co roku zamarzająca woda rozsadza kolejne skały krusząc je na głazy wypełniające dolinę.

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

Gloppedalsura

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 9 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress