Tomasz Fiertek Blog

December 5, 2010

Helleren

Filed under: Helleren,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , — admin @ 10:07 pm

Słowo “Helleren” właściwie opisuje formacje skalna, którą można tu zobaczyć. Domy pod Helleren są pozostałością z bardzo starej osady. Architektura z początku 1800 roku, jednak część konstrukcji są prawdopodobnie starsze. Domy są bez odpowiedniego pokrycia dachowego, ponieważ formacja skalna chroni budynki, sam się o tym przekonałem podczas śnieżycy.

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren zostało opuszczone w 1920 roku.

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 7 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress