Tomasz Fiertek Blog

January 30, 2011

From the Bridge

Filed under: Egersund,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , — admin @ 8:21 pm

Zdjęcia z mostu prowadzącego na wyspę Eigeroya. Wydaja mi się że dobrze oddają klimat styczniowej Norwegii. Gdzieś odszedł mróz i śnieg, została jedynie szarość i wahająca się temperatura jak mój nastrój od -1C do +5C…

Photos from the bridge that leads to the island Eigeroya. It seems to me that photos truly reflect the atmosphere of January in Norway. The frost and snow vanished without a trace, only the gloomy grey and the temperatues varying just as my mood from -1C to 5C remained.

Wszystko jak by stanęło w bezruchu.     Everything seemed to have frozen still.

Jacyś ludzie palą ognisko!     Some people are having a bonfire!

Pink Lady

Pink Lady – jakiś obwoźny burdel czy coś???     Pink Lady – a mobile brothel or something???

Jedna droga z dużą liczbą możliwości przy umiarkowanej prędkości!      One road with  lots of possibilities at reasonable speed!

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 4 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress