Tomasz Fiertek Blog

February 17, 2011

Bersagelveien part 2

Filed under: Norway,Podroze,Travel — Tags: , , — admin @ 11:11 pm

Dalej, jadąc tą samą Bersagelveien trafiliśmy na to miejsce. Nie wiem skąd we mnie taka fascynacja starymi ruderami. Może to, że za chwilę mogą zostać tylko na fotografii…

Going further along the same Bersagelveien, we got to this place. I don’t know where my fascination with such old ruins comes from. Maybe the reason is that in just a short moment they will exist only in a photograph…

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

 

February 13, 2011

Bersagelveien part 1

Filed under: Nature,Podroze,Travel — Tags: , , — admin @ 8:53 pm

Moje odkrywanie Norwegii przeszło kolejne etapy przez piękne pejzaże, ludzi i teraz znów wróciłem do pejzażu ale zupełnie innego. Kiedyś interesowało mnie uchwycenie danego miejsca w szczególnie pięknych warunkach ? musiało zagrać światło i kolor bez tego nawet nie sięgałem po aparat. Obecnie rejestruję Norwegię taką jaka jest w rzeczywistości mijana codziennie ale nie dostrzegane przez nasz wybiórczy wzrok. Krajobraz codzienności…

My discovering of Norway went through a number of stages; beautiful landscapes, people and now I got back to the landscape but this time a completely different one. In the past I was interested in capturing the place in especially beautiful conditions. There must have been the right light and colour, without it I didn’t even reach for the camera. Now, I register Norway the way it is, passed by every day but still not noticed by our selective sight. The views of everyday life.

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Bersagelveien

Droga jest najważniejsza :) Docierając do celu zawsze obieramy kolejny…      The way is the most important :) Having reached a goal we always select another one…

February 12, 2011

Bunkers, garbage, nature and ice

Filed under: Nature,Norway,Podroze,Sola — Tags: , , , , — admin @ 8:37 pm

Sola

Thrown out by the ocean.

Bunker in Sola

The face of prehistoric creatures frozen in the rock.

Sola Airport

February 6, 2011

Utstein Kloster

Filed under: Norway,Podroze,Travel,Utstein Kloster — Tags: , , , — admin @ 11:32 pm

Utstein Kloster. Opactwo Utstein to najlepiej zachowany średniowieczny klasztor w Norwegii. Znajduje się na wyspie Mosteroy niedaleko Stavanger.

Utstein Kloster. Utstein abbey is the best preserved mediewal cloister in Norway. It is situated on Mosteroy island, nearby Stavanger.

Utstein Kloster

Opactwo dedykowane św. Wawrzyńcowi, zostało założone w obecnym miejscu za panowania króla Norwegii Magnusa VI (1263-1280). Był to dom augustianów kanoników.

The abbey dedicated to St. Lawrence was established in the present place under the reign of the king of Norway, Magnus VI (1263-1280). It became the home of Augustinian canons.

Utstein Kloster

Utstein Kloster

Utstein Kloster

Utstein Kloster

Cmentarz za opactwem.

A graveyard behind the abbey.

Fjoloy Fyr

Filed under: Fjoloy Fyr,Lighthouse,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , , — admin @ 9:27 pm

Ostatnio pogoda nie dopisuje podczas wycieczek ale to nie znaczy, ze nie warto się gdzieś przejechać i coś zobaczyć.

The weather recently is not ideal during the excursions but this doesn’t mean that it isn’t worth to go somewhere and see something.

Fjoloy Fyr

Ten okazały budynek to dom latarnika, a to z tyłu to latarnia morska!!!

This imposing building was the lighthouse keeper’s house and the thing behind is a lighthouse!!!

Fjoloy Fyr

Latarnia morska Fjoloy została zbudowana w 1849 roku. W pierwszych latach istnienia latarnia paliła się tylko w nocy podczas połowów śledzi. Odpowiedzialnym za eksploatacje latarni był rolnik mieszkający w pobliżu. W 1852 roku latarnia była obsługiwana przez siadem miesięcy, a później w 1855, dziesięć miesięcy. W 1866 roku zbudowano dom dla latarnika. Latarnia wznosi się 17.5 m.n.p.m, sama budowla ma zaledwie 8.2 m. W 1954 roku została zbudowana nowa latarnia z betonu i nowy dom dla latarnika. W 1977 roku latarnia została zautomatyzowana i opuszczona.

Fjoloy lighthouse was built in 1849. In the beginning of its existence, it was lit only at the night during the herring catching. A farmer who lived nearby was responsible for operating the lighthouse. In 1852, the lighthouse served for seven months, and later on in 1855, for 10 months. In 1866, a house for the lighthouse keeper was built. The lighthouse reaches 17.5 m above the sea level but the building alone is only 8.2 m. In 1954, a new lighthouse of concrete and a new house for the keeper were built. In 1977, the lighthouse got automated and abandoned.

Fjoloy Fyr

Fjoloy Fyr

« Newer Posts

Powered by WordPress