Tomasz Fiertek Blog

May 8, 2011

Medresa Kukeldasz

Kolejny przystanek to medresa Kukeldasz. Teologiczna szkoła muzułmańska(medresa), gdzie mogą wstępować także kobiety na nauki. W całej Azji takich szkół jest tylko kilka. Oprócz Koranu i języka arabskiego są wykładane tutaj również nauki ścisłe. Na terenie medresy znajdują się sale wykładowe, biblioteka i pokoje dla nauczycieli i uczniów.

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 10 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress