Tomasz Fiertek Blog

May 9, 2011

Buchara – Madrasa Chor-Minor i Pałac Sitorai-Mohi-Hosa

Buchara

Caravan Saray to zajazd dla karawan i podróżnych. Karawanseraj obsługiwało przepływ handlu, ludzi i informacji na szlakach handlowych Azji, Afryki Północnej i Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza na Jedwabnym Szlaku. Tu przykład małej caravan saray. Jak sama nazwa mówi to zajazd dla karawan gdzie były pomieszczenia dla ludzi, zwierząt i towaru czyli magazyny. Zdarzało się że karawanseraj były ufortyfikowane dla ochrony.

Buchara

Madrasa Chor-Minor

Chor-Minor Madrasa czyli Cztery Minarety wybudowana w 1807 roku przez kalifa Niazkul. Niezbyt duży budyneczek z czterema wieżami mającymi imitować minarety.

Madrasa Chor-Minor

Madrasa Chor-Minor

Madrasa Chor-Minor

Sitorai-Mohi-Hosa

Brama wjazdowa do pałacu Sitorai-Mohi-Hosa.

Sitorai Mohi Hosa

Panie pilnują porządku :) to taka służba porządkowa co by turyści całego pałacu nie roznieśli 😀

Sitorai Mohi Hosa

Sitorai-Mohi-Hosa to letni pałac emira Buchary z końca XIX i początku XX wieku.

Sitorai Mohi Hosa

Buchara

Sitorai Mohi Hosa

Podobno emir dla urozmaicenia sobie czasu wymyślał zawody dla swych pań z haremu: kład jabłko na drugim końcu basenu, która z pań pierwsza je zdobędzie ma prawo do pójścia do łóżka z emirem 😉 i co dziwne, wszystkie były chętne stanąć w szranki!!!

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 10 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress