Tomasz Fiertek Blog

May 9, 2011

Buchara – Meczet i Minaret Kalyan oraz Madrasa Mir-i Arab

Kalyan lub Kalon spotkałem się z dwoma rodzajami zapisu nazwy meczetu i minaretu i już naprawdę nie wiem, który jest właściwy. Ja zdecydowałem się korzystać z nazwy Kalyan 😉

Meczet i minaret Kalyan

Meczet i minaret Kalyan

Buchara

Minaret Kalyan

Te jaśniejsze miejsca to znamiona ostrzału artyleryjskiego z 1920 roku.

Minaret Kalyan

Arslan Khan władca karachanidzki polecił wybudowanie minaretu Kalyan jako symbol władzy i siły duchowej przywódców muzułmańskich. Minaret jest ogromną wieżą o średnicy 9 m u podstawy i zwężającej się do 6 m na górze. Na wieżę prowadzą spiralne schody. Minaret został wybudowany w 1127 roku i w ówczesnych czasach był najwyższą budowlą w Azji Środkowej mierzącą 45.6 m. Czyngis-chan był tak zachwycony tą budowlą, że kazał ją oszczędzić. Przez 850 lat nie wymagał on remontu, dopiero w 1920 roku podczas ostrzału artyleryjskiego została uszkodzona południowa i wschodnia część wieży. Minaret miał nie tylko zastosowanie religijne, służył jako wieża strażnica i latarnia wskazująca kierunek dla karawan na jedwabnym szlaku. W XVIII i XIX wieku skazani przez emira zostawali zrzucenie z góry na śmierć i wtedy przyjął przydomek “minaret śmierci”.

Madrasa Mir-i Arab

Madrasa Mir-i Arab z XVI wieku.

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan został ukończony w 1514 roku, powstał na miejscu zniszczonego meczetu z tego samego okresu co minaret Kalyan. Służy wiernym do dziś z wyjątkiem okresu panowania sowietów gdzie był wykorzystywany jako magazyn.

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan

Mogło by się wydawać, że dach meczetu jest płaski ale w rzeczywistości posiada 288 kopuł wspartych na 208 kolumnach.

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan

Meczet Kalyan

Tu przemawia duchowny muzułmański. Dźwięk rozchodzi się po całej świątyni bez systemu nagłośnieniowego, dzięki specjalnej konstrukcji.

Meczet Kalyan

Madrasa Mir-i Arab

Madrasa Mir-i Arab z XVI wieku. Jest usytuowany naprzeciwko Meczetu Kalyan. Należy do najbardziej cenionych uczelni wyższych islamskich duchownych na terenach postsowieckich.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 11 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress