Tomasz Fiertek Blog

September 30, 2011

Ostatni dzień sierpnia

Filed under: Feistein Fyr,Hellestostranden,Norway,Surfers — Tags: , , , — admin @ 11:23 pm

Ostatni dzień sierpnia był chyba najcieplejszym dniem tego lata! Przestrzeń wypełniało rozgrzane powietrze, a radość moje serce. To lato w Norwegii było zimne i z tego powodu fatalne! Ja musiałem tu tkwić…

Hellestostranden

Na plaże Hellestostranden nie tylko surferzy ściągają ale i ludzie z psami.

Hellestostranden

Hellestostranden oczywiście 😉

Surfers

Surfers 😉

Surfers

Hellestostranden

Feistein Fyr

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

What is 7 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

Powered by WordPress