Tomasz Fiertek Blog

May 19, 2010

Bunad

Filed under: 17 may Norway,Norway,Stavanger — Tags: , , — admin @ 9:04 pm

Bunad – Norweski regionalny strój ludowy rożni się wzorem i kolorystyka w zależności od regionu z którego pochodzi.

Bunad – A Norwegian folk costume. It differs in pattern and colour, depending on the region from which it originates.

17 May Stavanger

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

Bunad

May 18, 2010

Russetog Stavanger 2010

Filed under: 17 may Norway,Norway — Tags: , — admin @ 9:04 pm

17 maja jest również dniem, w którym uczniowie świętują zakończenie 13-letniej nauki i są w ostatniej klasie szkoły średniej. Wielkie świętowanie abiturientów zaczyna się pod koniec kwietnia i trwa do 17 maja gdzie po wykonaniu wielu zadań są pasowani na Russ. Podczas tych kilku tygodni uczniowie ubierają się w kombinezony i ogrodniczki przyozdobione rysunkami i napisami . Kolor stroju zależny od rodzaju szkoły. Słowo russ pochodzi od ostatnich liter wyrażenia “coruna depositurus”, czyli “zrzucanie rogów”, zwyczaj ten wywodzi się z Danii.

17th May is also a day when students celebrate the end of their 13 years’ education and are in the final grade of high school. The joyous celebration of the graduates begins in the end of April and lasts till 17th May when after performing several tasks, they are dubbed Russ. During these several weeks students wear overalls and dungarees which are decorated with drawings and inscriptions. the colour of this uniform depends on the type of school. the word Russ originates from the final letters of the expression “coruna depositurus”, which means to throw off the antlers. This time-honored custom comes from Denmark.

Russ Stavanger

Russ Norway Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russetog Stavanger 2010

Russetog Stavanger 2010

Russetog Stavanger 2010

Russetog Stavanger 2010

Russetog Stavanger 2010

Russetog Stavanger 2010

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Russ Stavanger

Koniec smutny i wesoły.

May 17, 2010

17 May Norway

Filed under: 17 may Norway,Norway — Tags: , — admin @ 11:34 pm

17 Maja –  Święto Konstytucji Norwegii jest obchodzone co roku przez wszystkich norwegów i upamiętnia przyjecie konstytucji w 1814 roku. Wielu Norwegów w ten dzień ubranych jest w stroje ludowe (bunad) i bierze udział w pochodach. Wszędzie widać powiewające flagi Norwegii.

17th May- the Constitution Day, is celebrated annually by all the Norwegians. It commemorates the acceptance of the Constitution in 1814. Many Norwegians wear folk costumes (bunad) and participate in the parades. Everywhere the flying flags of Norway can be seen.

17 mai Norway

17 Maja Norwegia Stavanger

17 mai Norway

17 May Stavanger

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

17 mai Norway

Powered by WordPress