Tomasz Fiertek Blog

September 24, 2011

Borestranden

Filed under: Borestranden,Kiteboarding,Norway — Tags: , , — admin @ 11:23 pm

Borestranden

Bore kemping.

Borestranden

Borestranden

Kiteboarding – wystarczy wiat i ocean! Surfing wymaga – porządnych fal i oczywiście równowagi 😉

Kiteboarding

Kiteboarding

Kiteboarding

Kiteboarding

Kiteboarding

Kiteboarding

Wow 😀

Był jakiś wypadek :(

Powered by WordPress