Tomasz Fiertek Blog

December 5, 2010

Helleren

Filed under: Helleren,Norway,Podroze,Travel — Tags: , , , — admin @ 10:07 pm

Słowo “Helleren” właściwie opisuje formacje skalna, którą można tu zobaczyć. Domy pod Helleren są pozostałością z bardzo starej osady. Architektura z początku 1800 roku, jednak część konstrukcji są prawdopodobnie starsze. Domy są bez odpowiedniego pokrycia dachowego, ponieważ formacja skalna chroni budynki, sam się o tym przekonałem podczas śnieżycy.

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren zostało opuszczone w 1920 roku.

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Helleren

Powered by WordPress