Tomasz Fiertek Blog

April 10, 2012

Kościół w Lututowie

Filed under: Lututow,Polska — Tags: , — admin @ 8:42 pm

Byliśmy na chwileczkę w Lututowie i…

Lututów

W Lututowie zawalił się kościół! Teraz jest remontowany. Powodem zawalenia kościoła był silny wiatr i całe zdarzenie miało miejsce 5 stycznia 2012. Takich informacji udzieliła mi miła mieszkanka Lututowa 😉

Lututów

Tak wygląda Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie.

April 9, 2010

Lututow

Filed under: Lututow,Polska — Tags: , — admin @ 7:18 pm

Odwiedziny w Lututowie to swego rodzaju podroż sentymentalna. Bywało się tu za gówniarza jak się wakacje i ferie spędzało u dziadków w pobliskiej wsi. Lututów to wieś o typowej zabudowie miejskiej, a jest tak dlatego gdyż nabyła prawa miejskie dwa razy i dwa razy je utraciło… Przed wojna 69 % mieszkańców to społeczność żydowska – widać jeszcze do teraz pozostałości tej kultury…

My visit to Lututów is a kind of a sentimental trip. As a child I used to spend my holidays in the nearby village at my grandparents’. Lututów is a village of characteristic urban buildings. It is so because this village gained and again lost its town privileges twice. Before WWII, 69% of the population were Jewish, the relics of this nation are still easily visible today.

Lututow

PKS

Kiosk

Ten kiosk jest tu od zawsze.

This kiosk is here since always.

Traktor

Traktor

Powered by WordPress