Tomasz Fiertek Blog

May 8, 2011

Medresa Kukeldasz

Kolejny przystanek to medresa Kukeldasz. Teologiczna szkoła muzułmańska(medresa), gdzie mogą wstępować także kobiety na nauki. W całej Azji takich szkół jest tylko kilka. Oprócz Koranu i języka arabskiego są wykładane tutaj również nauki ścisłe. Na terenie medresy znajdują się sale wykładowe, biblioteka i pokoje dla nauczycieli i uczniów.

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Medresa Kukeldasz

Powered by WordPress