Tomasz Fiertek Blog

March 25, 2012

Selestranda

Filed under: Feistein Fyr,Lighthouse,Norway,Selestranda — Tags: , , , — admin @ 10:22 pm

Ledwie wysiedliśmy z auta, pierwszy shot i mam dziewczynkę chodzącą w powietrzu 😉

Selestranda

Selestranda.

Selestranda

Selestranda

Selestranda.

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Feistein Fyr

Feistein Fyr

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Selestranda

Powered by WordPress