Tomasz Fiertek Blog

September 22, 2012

Odda

Filed under: Norway,Odda,Odda Smelteverk,Podroze,Travel — Tags: , , , , — admin @ 10:00 pm

Na zakończenie wycieczki – Odda. Jest to miejsce gdzie po pierwszej wizycie bardzo chciałem wrócić ze względu na charakter tego miasta. Jest to miasto przemysłowe i mieściły się tu liczne fabryki, część działa do dziś…

Już zrobiło się ciemno i niewiele czasu żeby cokolwiek zobaczyć.

Dzieciaki łowią ryby.

Boliden Odda AS

Boliden Odda AS producent cynku i fluorku glinu. Fabryka jest znana z produkcji bardzo wysokiej jakości i czystości metalu.

Boliden Odda AS

Boliden Odda AS

Odda

Odda

Odda

Odda

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk. Huta, która eksplatowana była od 1906 do 2002 roku z przerwami. Huta została wybudowana wraz z elektrownia wodną w 1906 roku przez brytyjska firmę The Sun Gas Company. W 1908 roku była to największa fabryka karbidu na świecie. Odda Smelteverk zajmowała się produkcja węglika wapnia(karbid) i pochodnych cyjanamid wapnia(stosowanych jako nawóz sztuczny)… 19 czerwca 2009 roku Odda Smelteverk, Tyssedal kraftanlegg(elektrownia wodna) zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Odda Smelteverk

Po prawej widać pozostałości po piecu kredowym.

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Zostało wejście dla pracowników.

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Odda Smelteverk

Powered by WordPress