Tomasz Fiertek Blog

September 22, 2012

W drodze

Filed under: Norway,Podroze,Skjoldastraumen,Travel — Tags: , , , — admin @ 2:00 pm

Prom Arsvågen Mortavika.

Bunad

Skjoldastraumen spotkasiśmi… Norweżkę w narodowym stroju Bunad.

Szkota z dudami.

Skjoldastraumen Kirke

Kościół w Skjoldastraumen.

Skjoldastraumen Kirke

Skjoldastraumen Kirke ma ponad 100 lat.

Skjoldastraumen.

Platformy wiertnicze

Platformy wiertnicze w miejscowiści Ølensvåg.

Platforma wiertnicza

Powered by WordPress